Copyright

Op de content van de website Mens en Klimaat rust copyright oftewel auteursrecht. De website met al zijn onderdelen zijn eigendom van Mens en Klimaat. De website zelf of onderdelen daarvan mogen niet gekopieerd, gedeeld of openbaar gemaakt worden.

Uitzonderingen hierop zijn:

  • De verwijzingen naar content van derden en de weergaven van content van derden op de website Mens en Klimaat. Deze vallen niet onder het eigendom van Mens en Klimaat. Het copyright ligt dan bij de derde partijen.
  • Het kopiëren van content voor uitsluitend persoonlijk, niet commercieel gebruik. De content mag dan echter nog steeds niet openbaar gemaakt worden of gedeeld worden met derden.
  • Wanneer je in het bezit bent van een schriftelijke toestemming van Mens en Klimaat. Als je content wilt kopiëren en gebruiken kun je hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij Mens en Klimaat. Dit kan via de contactpagina.