Disclaimer

Over de website

Mis je iets of wil je feedback geven? Dan is jouw feedback welkom. Je kunt dan contact opnemen via de contactpagina.

Informatie op de website

De Klimaatpsycholoog behoudt zich het recht voor om informatie op de website aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Deze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving.

De Klimaatpsycholoog vergaart informatie met zorg en streeft naar een juiste weergave van de inhoud. Desondanks kan het zijn dat informatie onvolledig, verouderd of onjuist is. Voor aanvullingen of correcties op de inhoud kunt u contact opnemen met De Klimaatpsycholoog via de contactpagina.

Online verwijzingen en weergaven van online bronnen.

De Klimaatpsycholoog verwijst op twee manieren naar online bronnen buiten het domein van De Klimaatpsycholoog. De eerste manier is door middel van online verwijzingen oftewel hyperlinks. De Klimaatpsycholoog kiest deze links met zorg uit. Desondanks is het mogelijk dat de content waar de hyperlink naar verwijst gewijzigd wordt of onrechtmatigheden bevat. De content is immers in handen van derden en niet van De Klimaatpsycholoog. Wanneer je een hyperlink op de website van De Klimaatpsycholoog ziet die volgens jou niet goed werkt, naar verouderde of verwijderde content verwijst, of verwijst naar content dat onrechtmatigheden bevat, dan wordt het gewaardeerd wanneer je dit laat weten. Hoe je dit kunt doen staat hieronder beschreven bij ‘Notice and takedown’.

De tweede manier waarop De Klimaatpsycholoog naar online bronnen van derden verwijst is door middel van het weergeven van content van derden op het domein van De Klimaatpsycholoog zelf. Denk bijvoorbeeld aan de weergave van een video van YouTube die je kunt bekijken zonder de website van De Klimaatpsycholoog te verlaten. Ook bij deze vorm van verwijzen is de content in handen van derden en kan de content worden gewijzigd of onrechtmatigheden bevatten. De Klimaatpsycholoog selecteert de online bronnen van derden zorgvuldig, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het functioneren van de content. Valt je toch iets op waarvan je denkt dat het niet klopt? Dan kun je dit laten weten via de procedure van ‘Notice and takedown’.

Notice and takedown

Wanneer een bezoeker van de website in de content onrechtmatigheden ziet of hier het vermoeden van heeft, kan de bezoeker dit aan De Klimaatpsycholoog laten weten via het contactformulier. De bezoeker kan dan aangeven om welke content het gaat, waar de content staat en waarom de content onrechtmatig is of waarom daar vermoedens van zijn. De Klimaatpsycholoog zal vervolgens naar de content kijken en wanneer de onrechtmatigheden evident blijken te zijn zal de content zo snel mogelijk verwijderd worden van het domein van De Klimaatpsycholoog. Het is mogelijk dat onderzoek noodzakelijk is naar de onrechtmatigheden of vermoedens hiervan voordat vastgesteld kan worden of de onrechtmatigheden evident zijn. Deze procedure geldt voor de content van De Klimaatpsycholoog zelf, voor de weergegeven content van derden en voor de hyperlinks die verwijzen naar content van derden.