Groepsdenken en CSRD

De duurzaamheidsverslaglegging “CSRD” (Corporate Sustainability Reporting Directive) is actief sinds december 2022 en wordt momenteel gefaseerd ingevoerd.Veel bedrijven zijn al bezig met de voorbereidingen, en hebben hier een flinke kluif aan. Deze infographic met aanvullende informatie over de CSRD in combinatie met sociale psychologie, is bedoeld om bedrijven en werknemers te helpen met de transitie. Het doel is om niet alleen aan de rapportage te voldoen, maar te helpen er een succes van te maken!

Geschreven door Ronja Kops

Wat hebben de invasie van de Varkensbaai in Cuba en het lanceren van de “Challenger Space Shuttle” met elkaar gemeen? Volgens Irving Janis (1972) zijn dit klassieke voorbeelden van groepsdenken, een groepsproces waarbij deelnemers de cohesie en unanimiteit verkiezen boven het creatieve proces en de kwaliteit van de uitkomst. Hierdoor kunnen er gevaarlijke beslissingen worden gemaakt. Het risico op groepsdenken ligt hoger in situaties met meer tijdsdruk en stress van buitenaf, zoals in de eerder genoemde voorbeelden.

Groepsdenken gebeurt niet alleen bij grote beslissingen in de Amerikaanse politiek, maar ook in alledaagse groepen zoals op de werkvloer. Dat is waarom het belangrijk is om als werkgever hier goed op te letten. Het kan goed dat in de aanloop naar het ontwikkelen van de CSRD, dat er groepen werknemers zich over verschillende aspecten zullen buigen. Daarom is het goed te weten wat de risico’s en preventieve maatregelen zijn wat betreft groepsdenken (zie infographic).

Diversiteit is bijvoorbeeld één van de indicatoren in de CSRD en is ook een belangrijke factor in het voorkomen van groepsdenken. Het is aangetoond dat diverse groepen beter presteren dan homogene groepen, vooral op het gebied van creatieve taken1. De beste besluiten van een groep worden gemaakt als de individuen unieke en waardevolle perspectieven meebrengen. De ideeën kunnen dan tegen elkaar worden afgewogen, zodat er uiteindelijk het beste resultaat uit voort komt. 

Bronvermelding

1. Stahl, G. K., Maznevski, M. L., Voigt, A., & Jonsen, K. (2009). Unraveling the effects of cultural diversity in teams: A meta-analysis of research on multicultural work groups. Journal of International Business Studies, 41(4).

Groepsdenken infographic