Hoe kan jij CO2 uitstoot reduceren via jouw bank?

CO2 uitstoot reduceren kan op verschillende manieren. De bank die jouw geld beheert heeft veel invloed op CO2 uitstoot. Jij bepaalt bij welke bank je zit.

Wie betaalt, bepaalt

Een manier om CO2 te besparen zonder de huiskamer uit te hoeven gaan is door te kijken naar jouw bank. Banken verschillen in hoe ze omgaan met jouw geld. Het geld wat jij op jouw rekening hebt staan ligt niet in een kluis bij jouw bank op jou te wachten. Banken investeren jouw geld in verschillende zaken waarmee zij geld verdienen. Omdat banken heel veel geld beheren van heel veel mensen zijn de keuzes die zij maken bepalend voor hoe de wereld eruitziet.

Banken financieren ontwrichtende projecten

Een recent voorbeeld komt uit Engeland. De banken HSBC en Standard Chartered hebben besloten om zes nieuwe kolencentrales te financieren¹. Dat ze de kolencentrales in Vietnam en Indonesië willen laten bouwen maakt voor het klimaat niets uit. Die trekt zich namelijk niet zoveel aan van waar op aarde de CO2 wordt uitgestoten. Deze zes kolencentrales die de banken financieren gaan samen 44 miljoen ton CO2 uitstoten, per jaar. Dit is elk jaar 44.000.000.000 kilogram CO2. De keuze voor de kolencentrales in plaats van duurzame energiebronnen versterkt de instabiliteit van de verschillende klimaten wereldwijd. Bovendien staat het haaks op wat de HSBC bank op hun eigen website vertelt over hun energiebeleid²: “We recognise the need to reduce emissions rapidly and our responsibility to support the communities in which we operate”. Wat zich vertaalt als “We erkennen de noodzaak om emissies snel terug te dringen en onze verantwoordelijkheid om de gemeenschappen waarin we actief zijn te ondersteunen”.

Nederlandse banken verschillen in klimaatbeleid en ambities

De impact van banken op het klimaat is enorm. Zij kiezen tussen geld uitlenen aan de fossiele energiesector of aan klimaatvriendelijke energieopwekking.
Maar laten we het even dichter bij huis houden en de banken in Nederland bekijken. Ook bij ons zijn er grote verschillen in de keuzes die banken maken. De Eerlijke Geldwijzer heeft de ING bank beoordeeld als “de onbetwiste koploper als het gaat om investeringen in klimaatschadelijke energievormen”³. Het NRC schreef eind 2017 dat ING in 2015 2,8 miljard euro had uitstaan aan krediet voor duurzame energie, tegen 24,5 miljard (bijna negen keer zoveel) in de fossiele sector4. Een ander beleid dan bij de ING vinden we bijvoorbeeld bij de Triodos bank. Zij investeren alleen in duurzame energieproducenten en sluiten investeringen in olie- gas en kolen simpelweg uit³. De beleidsverschillen tussen bovenstaande voorbeelden zijn bepalend voor het klimaat. En zoals uit het voorbeeld van de HSBC en Standard Chartered blijkt kunnen die keuzes het verschil betekenen tussen 44 miljoen ton CO2 meer of minder, per jaar.

De Eerlijke Geldwijzer

De Eerlijke Geldwijzer is een organisatie die Nederlandse banken beoordeelt op verschillende thema’s zoals bonusbeleid, wapens en klimaatverandering. Op de website kun je jouw bank vergelijken met andere banken en zelf bepalen wat jij vindt van de keuzes die jouw bank maakt. Als je wilt kun je vervolgens gemakkelijk overstappen. Via de website van de Eerlijke Geldwijzer vind je de links naar de overstapservices van de verschillende banken. Door te kiezen voor de ene of de andere bank bepaal jij welke investeringen anderen maken met jouw geld. En zo kun je een heleboel CO2 besparen en een positieve bijdrage hebben op het klimaat zonder dat je hiervoor je huiskamer hoeft te verlaten.

Meer lezen?

Er zijn meer manieren om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat. Jouw stem bij verkiezingen is bijvoorbeeld goud waard. En je kunt ook Shell bewegen om meer te investeren in duurzame energiebronnen.

Bronvermeldingen

  1. HSBC and Standard Chartered to finance new coal plants. https://esgclarity.com (23 juli 2018).
  2. HSBC strengthens energy policy. https://www.hsbc.com (20 april 2018).
  3. Beleidscores Eerlijke Bankwijzer. https://eerlijkegeldwijzer.nl (10 september 2018).
  4. ING krijgt tik op de vingers van OESO om klimaatbeleid. https://www.nrc.nl/ (14 november 2017).