In gesprek met Kiki Hagen

Let’s Talk: De handreiking van Tweede Kamerlid Kiki Hagen vormde de start van een goed gesprek. Samen met Janneke Diels spraken wij over de sociale kant van de duurzame transitie, positieve gedragsondersteuning en de waarde van psychologie. 🌍🧍‍♂️🧍‍♀️

Jij en ik zijn de hoofdrolspelers in het klimaatverhaal

Onze boodschap? Wíj maken of kraken momenteel de planeet en daarmee onze leefomgeving. Het zijn ónze keuzes en gedrag die bepalen of wij in een gezonde en leefbare omgeving wonen.

Veranderen naar duurzaamheid is een sociale transitie

Onder andere Jan Rotmans, Ruud Koornstra en Ron Wit zien ook dat de transitie naar een duurzame samenleving met name een sociale transitie is. Ron Wit: “De technologie hebben we en het is betaalbaar. Het enige probleem is, we moeten het ook willen met zijn allen”.

Gedragsondersteuning inzetten helpt

In dit kader zien Janneke en ik veel waarde liggen: “Kennis over hoe wij als mens denken en functioneren en ons verhouden tot onze omgeving bieden veel ruimte voor positieve gedragsondersteuning. Niet door mensen op een negatieve manier te beïnvloeden, maar door duurzaam gedrag eenvoudig en leuk te maken. En als het even kan ook nog verbindend en vanzelfsprekend.”

Psychologie ondersteunt overheden

Overheden als het Rijk, individuele politici, maar ook een Waterschap als Waterschap Drents Overijsselse Delta spelen hierbij een waardevolle rol. Zij kunnen met de aanwezige kennis en capaciteit anderen in onze samenleving ondersteunen bij positief en duurzaam gedrag. Gedragswetenschappers en gedragsexperts kunnen op hun beurt overheden ondersteunen bij de sociale kant van de duurzame transitie.

Bedankt Kiki! Graag tot ziens in het vervolggesprek!

Janneke ik willen Kiki bij deze nog eens van harte bedanken voor het goede (en ook leuke 😉) gesprek. Veel succes bij de komende formatieperiode en we kijken uit naar een mooi vervolg!