Kernwaarden en CSRD

Wat motiveert ons eigenlijk om bepaalde dingen wel of niet te doen? Er zijn veel verschillende beweegredenen voor menselijk gedrag en de keuzes die we elke dag maken. Eén van die drijfveren is welke kernwaarden we hebben. Dit zijn overtuigingen die we bewust of onbewust hebben gevormd. Kernwaarden zorgen voor meer intrinsieke motivatie, ofwel de motivatie die van binnenuit komt zonder dat er een beloning tegenover hoeft te staan. Ze kunnen niet alleen individuen helpen met richting en motivatie, maar zijn ook belangrijk om te gebruiken in bedrijven. 

Geschreven door Ronja Kops

Kernwaarden zijn onderwerpen die je als bedrijf belangrijk vindt, en mee wilt nemen in beslissingen en doelstellingen. Daarnaast kun je ze uitdragen naar de buitenwereld, en hiermee klanten, partners en werknemers aantrekken die deze waarden met je delen. Maar je kunt er nog veel meer mee bereiken: door kernwaarden bij elke beslissing in het bedrijf mee te nemen, krijgt het bedrijf meer richting. Als werknemers worden betrokken bij het vaststellen van de kernwaarden, creëer je een groter draagvlak voor de waarden en meer (intrinsieke) motivatie onder werknemers. Ze kunnen dan hun bijdrage aan het grotere plaatje zien, waardoor hun werk meer betekenis krijgt.

Wanneer je als bedrijf aan de slag gaat met de voorbereidingen op de CSRD, is dit een goed moment om de kernwaarden van het bedrijf vast te stellen of te evalueren. Als bedrijf ben je straks verplicht om te rapporteren over de huidige stand van zaken in MVO, maar ook over meetbare ambities. Het hebben van kernwaarden helpt bij het vaststellen van deze ambities. Bovendien bieden de rapportages een kans om de kernwaarden, visie en missie van het bedrijf duidelijk naar de buitenwereld te communiceren. Neem dus even de tijd om de infographic door te lezen, en zorg dat de kernwaarden goed terugkomen in de CSRD-rapportage en alle andere aspecten van het bedrijf!

Kernwaarden