Klimaattop in Polen van start gegaan.

Deze week is de klimaattop in Katowice in Polen van start gegaan. Op de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van bijna 200 landen aanwezig. Het doel van de bijeenkomst is om concrete afspraken te maken over hoe de opwarming van de aarde kan worden tegengaan.

In 2015 werd in Parijs op de bekende klimaatconferentie door bijna alle landen afgesproken dat de aarde maximaal 2 graden mag opwarmen. En dat de opwarming het liefst beperkt blijft tot 1,5 graad. De komende twee weken zal worden besproken welke concrete maatregelen dit mogelijk moeten gaan maken.

Hoe staan we ervoor?

Niet best helaas. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties. Zij brachten recent (najaar 2018) een rapport uit waaruit blijkt dat een opwarming van 1,5 graad waarschijnlijk ernstiger uit gaat pakken dan wij al dachten. En bovendien gaan we de grens van 1,5 graad opwarming waarschijnlijk passeren.

Sterker nog, overheden blijken nog te weinig te doen om zelfs de grens van 2 graden opwarming niet te overschrijden. Volgens het rapport van het IPCC zouden de wereldwijde inspanningen drie maal groter moeten zijn om de opwarming onder de 2 graden te houden. En vijf maal groter om onder de 1,5 graad te blijven.

Tegenstrijdige belangen

Om tot concrete afspraken te komen blijkt een flinke klus. Veel landen worstelen met verschillende tegenstrijdige belangen. Australië is bijvoorbeeld werelds grootste exporteur van steenkool. Bij de verbranding van steenkool komt veel CO2 vrij. En precies die CO2 zorgt voor het afsterven van het Great Barrier Reef dat Australië momenteel koortsachtig probeert te redden.

Maar ook de Nederlandse overheid laat twee gezichten zien wanneer het gaat over klimaatbeleid. Aan de ene kant wordt ambitie getoond door aan te geven dat de doelstelling van maximaal 2 graden opwarming te weinig is. Nederland pleit internationaal gezien voor een maximale opwarming van 1,5 graad. Tegelijkertijd wekken wij in Nederland onze energie nog steeds voor ongeveer 92% op met fossiele brandstoffen. En blijven stevige maatregelen opgelegd door onze overheid vooralsnog uit.

Wakker worden

Juist door de tegenstrijdige grote belangen die overheden hebben is de uitvoer van concrete maatregelen vaak lastig. De oplossing is simpel: de CO2 kraan moet wereldwijd dicht. Maar de energiebehoefte voor alle 7,5 miljard mensen wereldwijd is gigantisch. En om aan die energiebehoefte te voldoen wordt nog steeds voor 80% wereldwijd gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Het is tijd om wakker te worden. De CO2 uitstoot moet echt omlaag.

David Attenborough (bekend Brits televisiemaker en bioloog) ziet dat ook. Hij mocht tijdens de opening van de klimaattop in Polen namens ‘de gewone mens’ speechen. In zijn speech richt hij zich direct tot de beleidsmakers die het in de wereld voor het zeggen hebben en roept hij hen op tot actie. Bovendien waarschuwt hij voor rampzalige gevolgen wanneer wij te weinig doen.

Gaat het lukken?

Het is zeer de vraag of het ons wereldwijd gaat lukken om de CO2 uitstoot omlaag te krijgen. De concentratie CO2 in onze atmosfeer is dit jaar (2018) tot een recordhoogte gestegen. De komende twee weken zijn zeer bepalend voor wereldwijd beleid op het gebied van klimaatverandering. Het is nu wachten op de resultaten.

De speech van David Attenborough zie je hier: