Open communicatie en CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komt eraan en betekent in de kern dat bedrijfsleven open gaat communiceren over duurzaamheid en de mate van verantwoord ondernemen. De rapportages zorgen voor verhoogde transparantie over de activiteiten van bedrijven en de impact daarvan op mens en milieu. De CSRD zorgt voor normen die de kwaliteit, consistentie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapporten verbeteren, waardoor deelnemers aan de financiële markt beter in staat zijn om duurzame keuzes te maken en deze te verantwoorden. 

Met de CSRD in het vooruitzicht rees de vraag welke waarde open communicatie nog meer kan hebben voor organisaties. Welke positieve impact heeft dit voor interne medewerkers? Ronja Kops ging aan de slag voor De Klimaatpsycholoog en dook voor antwoorden in de vijver van psychologische inzichten. Ze selecteerde de beste voordelen van open communicatie en presenteert haar bevindingen in een overzichtelijke infographic.

Geschreven door Ronja Kops

Iedereen gebruikt het, maar wat is communicatie eigenlijk, en hoe doe je dat het effectiefst? Woordenboek ‘Van Dale’ definieert het als “de overdracht of uitwisseling van informatie”, dit kan door taalgebruik, maar gaat ook grotendeels via lichaamstaal en intonatie. Het lijkt simpel, maar er zijn veel factoren om rekening mee te houden (zie het communicatiemodel in de infographic).

Goede communicatie kan voor een fijne werksfeer en onderling begrip zorgen, en daardoor meer vertrouwen in elkaar en efficiëntie van taken. Als de communicatie stroef verloopt kan dit juist voor veel problemen zorgen, zoals misverstanden. In de infographic zijn meer voorbeelden van het belang van goede communicatie op de werkvloer, en hoe die verbeterd kan worden.

Kortom, goede communicatie is één van de belangrijkste aspecten binnen een bedrijf, omdat het zorgt voor vertrouwen voor werknemers, meer inzicht voor werkgevers, en meer duidelijkheid en betere informatie voor iedereen. Win-win-win dus! Goede interne communicatie kan ook zorgen voor meer openheid naar de buitenwereld, en dit is precies het doel van de CSRD.

Infographic over de voordelen van open communicatie