Bram Hulsenboom

Sinds 2015 combineer ik kennis uit de psychologie met duurzame vraagstukken voor effectieve duurzame vooruitgang in de samenleving en organisaties. Mijn idee hierbij is dat de mens centraal staat in belangrijkste thema’s zoals klimaatverandering en biodiversiteit. Ons gedrag veroorzaakt problemen, maar kan door verandering ook de oplossing zijn.  Zonder verandering in ons gedrag, is het onmogelijk om duurzaamheid te bereiken.

 Voor bijna elk project werk ik samen met experts op een specifiek gebied. Partners waarmee ik veel samenwerk zijn De Duurzame Adviseurs en Stichting Klimaatpsychologie. Naast psychologische vraagstukken bereid ik organisaties voor op de CSRD en begeleid ik de vorming van duurzame strategieën op basis van nulmetingen. Mijn achterliggend doel van mijn werk is zoveel mogelijk bijdragen aan verduurzaming, zodat wij binnen de grenzen van de aarde gaan leven.