Stem groen!

In Nederland heb je als burger het recht om te stemmen als je 18 jaar of ouder bent. Met dit recht kun jij invloed uitoefenen op de opwarming van de aarde.

De stemmer bepaalt.

Het recht om te stemmen geeft jou de mogelijkheid om te bepalen wie het voor het zeggen heeft in Nederland. Dit bepaal je samen met alle andere mensen die gaan stemmen. Jouw keuze is belangrijk want de gekozen mensen hebben een belangrijke rol in hoe onze toekomst eruit komt te zien op verschillende gebieden, zoals het klimaat.

Meerdere bestuursniveaus.

In Nederland zijn er verschillende niveaus waarop mensen beleid maken en het land besturen. Zo heb je het landelijke niveau, het provinciale niveau en het gemeentelijke niveau. Ook op Europees niveau maken gekozen mensen beleid voor hoe om te gaan met allerlei zaken en problemen. Als je stemgerechtigd bent in Nederland kun je voor al deze verschillende niveaus stemmen op diegene waarvan jij denkt dat zij een goed beleid kunnen voeren.

Het stemmen gebeurt tijdens verkiezingen en elk bestuursniveau heeft zijn eigen verkiezingen. Zo kun je in Nederland stemmen voor wie het land bestuurt (Tweede Kamerverkiezingen), wie het voor het zeggen heeft in jouw provincie (Provinciale Statenverkiezingen), wie er in jouw regio gaat over het beheer van water (Waterschapsverkiezingen), wie er aan het roer staat in jouw gemeente (Gemeenteraadsverkiezingen), en hoe Europa bestuurt wordt op Europees niveau (Europese verkiezingen).

Verschillen tussen de beleidsmakers.

Hoe mensen beleid maken kan erg verschillen. Op landelijk niveau zien we dit terug in de plannen die de politieke partijen hebben voor de problemen rondom het klimaat. Jelmer Mommers van de Correspondent heeft hier onderzoek naar gedaan. In zijn onderzoek keek hij niet alleen naar wat de landelijke partijen zelf zeiden over hun klimaatambities, maar ook naar wat de partijen daadwerkelijk in de praktijk doen voor ons klimaat¹.

Uit zijn onderzoek komt een heldere en zichtbare trend naar voren waarin Groenlinks, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren het beste uit de bus komen als het gaat over het klimaat. SP en PVDA vormen de middenmoot. VVD, CDA, PVV en SGP doen in de praktijk het minst voor ons klimaat. Opvallend was dat de partijen Groenlinks, D66 en ChristenUnie het meest actief waren voor het klimaat door moties voor klimaatactie in te dienen. De VVD en PVV vielen op door juist consequent tegen moties te stemmen die ingediend werden voor een beter klimaat. En de moties gingen over belangrijke zaken. Zo werd er bijvoorbeeld gestemd over het wel of niet sluiten van de kolencentrales. Wanneer de kolencentrales zouden sluiten zou dat de CO2 uitstoot met 31 procent verlagen¹.

De gevolgen van beleid.

Het maakt dus uit wie er aan het roer staat. En dit is ook het geval op gemeentelijk niveau. Gemeentes hebben verschillende verantwoordelijkheden rondom klimaatverandering. De gekozen raadslieden maken bijvoorbeeld beleid voor het aantal laadpunten voor elektrische auto’s, zorgen voor de afvoer van regenwater en hebben zeggenschap over het openbare groen om ons heen. Wat voor soort beleid zij gaan uitzetten bepaalt hoe jouw omgeving er over een paar jaar uitziet. Afhankelijk van gemeentebeleid kunnen wij straks wel of niet onze (toekomstige) elektrische auto opladen, houden we wel of geen droge voeten bij hevige regenbuien en vinden we wel of geen verkoeling onder een boom op warme dagen.

Door te stemmen en door jouw keuze heb jij een indirecte maar belangrijke invloed op ons klimaat. Je bepaalt daarmee degene die aan het roer staan wel of geen werk gaan maken van een beter klimaat.

Veel stemplezier!

Meer lezen?

Lees hoe je Shell kunt bewegen om groen te worden. Of hoe je via jouw bank een positieve invloed op het klimaat kunt hebben.

Bronvermeldingen:

  1. Dit zijn de partijen die klimaatverandering serieus tegengaan. https://decorrespondent.nl (13 maart 2017).