Stemmen 20 maart

Op 20 maart 2019 mogen wij weer stemmen. Ditmaal voor de leden van Provinciale Staten en voor de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. Deze gelegenheid is een kans om jouw stem te gebruiken in het voordeel van het klimaat.

Hoe het werkt voor de Provinciale Staten.

Door te stemmen voor de leden van de Provinciale Staten bepaal jij wie aan het roer komt te staan in jouw provincie. Dit bepaal je samen met alle andere stemmers.

Na de verkiezingen gaan de verkozen mensen samen nieuwe besturen vormen in de verschillende provincies van Nederland. Zij bepalen de koers die we gaan varen op provinciaal niveau.

Op dat provinciaal niveau maken de verkozen mensen beleid op verschillende thema’s zoals infrastructuur, openbaar vervoer, nieuwe banen, sport en milieu.

De keuzes die zij maken zijn bepalend voor het klimaat. Krijgt het milieu voldoende prioriteit? Of zijn toch andere belangen doorslaggevend? En worden de nieuwe banen bijvoorbeeld gecreëerd in de duurzame energiesector?

Door te stemmen op mensen die zich daadwerkelijk inzetten voor een goed klimaat heb jij een indirecte maar positieve invloed op het klimaat. Het is daarom belangrijk om te stemmen.

Je stemt indirect ook voor de Eerste Kamer

Het is in Nederland zo geregeld dat de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen.

De 75 leden van de Eerste Kamer controleren de regering op landelijk niveau. Wetten die de regering maakt moeten eerst door de Tweede Kamer en kunnen vervolgens worden aangenomen of worden verworpen door de Eerste Kamer.

Als jij op 20 maart gaat stemmen op iemand die het klimaat belangrijk vindt, is de kans groter dat leden in de Eerste Kamer komen die het klimaat óók belangrijk vinden. En zij hebben de macht om wetsvoorstellen die gunstig zijn voor het klimaat aan te nemen. Bovendien kunnen ze wetsvoorstellen die slecht zijn voor het klimaat verwerpen.

Hoe werkt het voor de waterschappen?

De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Ze onderhouden onder meer dijken en sluizen en zuiveren het afvalwater. Ook controleren ze de kwaliteit van ons zwemwater en doen ze aan natuurbeheer in en om het water.

In het licht van de huidige klimaatveranderingen hebben de waterschappen een belangrijke rol. Door klimaatverandering is de kans op hevige regenval en hogere temperaturen toegenomen. Dit betekent een grotere kans op overstromingen maar ook op het uitdrogen van grond.

Om deze redenen is water management voor Nederland onverminderd belangrijk. Door op 20 maart te stemmen bij de Waterschapsverkiezingen bepaal jij wie zeggenschap krijgt over het water management in jouw regio.

Conclusie?

Ga 20 maart stemmen en kies voor mensen die de gevolgen van de opwarming van de aarde snappen en bovendien werk maken van de oplossingen. Het is nodig dat wij met zijn allen gaan werken aan zowel de oorzaak van de problemen (het teveel aan CO2 in de lucht) als ons gaan voorbereiden op de gevolgen.

Veel stemplezier!

Ik wil meer lezen

In 2018 heb ik ook een blog geschreven over de invloed van jouw stem op het klimaat. In de blog ‘Stem groen!‘ lees je onder meer over welke landelijke politieke partijen vooral klimaatpraatjes hebben en welke partijen echt werk maken van het klimaat.

Wil je liever meer lezen over wat klimaatverandering is lees dan ‘Wat is klimaatverandering?‘.