Vraag en antwoord

Ons klimaat en onze invloed daarop is fascinerend en groots. Je kunt dit niet in één zin samenvatten. En sommige zaken zijn bovendien best ingewikkeld wanneer je precies wilt weten hoe het zit.

Daarom heb ik op deze pagina mijn best gedaan om veel voorkomende vragen te beantwoorden met een simpel, helder en bondig antwoord.


Wat is een klimaat?

Een klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een lange tijd.

Wat verandert aan het klimaat?

De temperaturen op aarde zijn aan het stijgen. Hierdoor worden klimaten warmer. Bovendien verandert hierdoor het weer. Per gebied verschillen de veranderingen. In sommige gebieden wordt het droger, terwijl in andere gebieden de neerslag juist heviger wordt.

Veroorzaken mensen klimaatverandering?

Ja, wij mensen zijn de belangrijkste oorzaak van de huidige klimaatverandering. Dit doen wij niet expres. Klimaatverandering is een gevolg van de broeikasgassen die wij in de atmosfeer brengen.

Wat is een broeikasgas?

Een broeikasgas is een gas dat warmte vasthoudt. De broeikasgassen in onze atmosfeer zorgen ervoor dat warmte niet weg gaat van onze aarde, maar weer terug gaat naar de aarde. Hoe meer broeikasgassen in de atmosfeer hoe warmer het wordt op aarde.

Hoe komen broeikasgassen in de atmosfeer?

Broeikasgassen zitten van nature in onze atmosfeer. Zonder broeikasgassen kunnen we niet op aarde leven. De afgelopen 250 jaar hebben wij mensen door onze manier van leven veel meer broeikasgassen in onze atmosfeer gebracht. Dit komt met name omdat wij fossiele brandstoffen verbranden. Bij deze verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij.

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering?

Klimaatverandering heeft vele gevolgen. Het weer wordt warmer en extremer. Buien worden vaker hevig en de zeespiegel stijgt. Sommige gebieden op aarde worden droger en andere gebieden zullen eerder overstromen. Grote groepen mensen moeten hun woongebied verlaten omdat voedsel verbouwen niet meer lukt vanwege droogte. Dit leidt tot spanningen en conflicten in de wereld. Waardoor klimaatverandering een risico vormt voor vrede en stabiliteit. Ook veel diersoorten hebben het zwaar door de gevolgen van klimaatverandering. Verschillende diersoorten dreigen te verdwijnen.

Zijn hete dagen een gevolg van klimaatverandering?

Ja, door de veranderingen die we nu zien in ons klimaat hebben wij vaker hete dagen in Nederland. Honderd jaar geleden hadden wij per jaar gemiddeld dertien dagen die boven de 25 graden uitkwamen. Tegenwoordig tellen wij jaarlijks bijna dertig (!) dagen die warmer zijn dan 25 graden.

Wat is duurzaamheid?

Het woord duurzaamheid staat voor zaken die lang houdbaar zijn. In plaats van iets meteen op te maken zorg je ervoor dat je er lang gebruik van kunt maken.

Vaak gaat duurzaamheid over het milieu, ons klimaat of ons energiegebruik. Duurzaam energie opwekken betekent dat je energie opwekt zonder dat je daarvoor iets opmaakt. Door energie op te wekken met de zon of de wind maak je niks op. De zon en de wind zijn elke dag voor ons beschikbaar. Wek je echter energie op met steenkool of olie, dan ben je niet duurzaam bezig. Steenkool en olie raken op. En bovendien maak je dan de aarde steeds warmer en ons klimaat onstabieler.

In het Engels hebben ze een ander woord voor duurzaamheid: “sustainability”. Letterlijk vertaald betekent dit “houdbaarheid”. Ik vind dit woord beter gekozen. Het gaat namelijk om dat wij ervoor zorgen dat het leven houdbaar blijft op aarde. En bovendien doet het woord duurzaamheid mij denken aan zaken die nogal ‘duur’ zijn.


Heb je een vraag die nog niet op deze pagina staat? Dan kun je jouw vraag e-mailen naar info@mensenklimaat.nl of opsturen via de contactpagina. Ik zal dan kijken of ik jouw vraag kan beantwoorden.