Beweeg Shell richting groen beleid.

Shell is met een jaaromzet van een kleine 400 miljard euro een grote jongen in de wereldwijde energie-industrie. Bij de huidige productie van energie komen grote hoeveelheden CO2 in onze atmosfeer. Via de organisatie Follow This kun jij Shell bewegen in de richting van groen beleid: energie opwekken met minder CO2-uitstoot.

Beeld en werkelijkheid.

Shell kampt met een imagoprobleem. De opwarming van de aarde is een feit en de ‘CO2-kraan’ moet wereldwijd dicht. De core business van Shell is echter energie produceren uit fossiele brandstoffen. En dat is óók de hoofdoorzaak van het teveel aan CO2 in de atmosfeer.

Shell is zich bewust van dit imagoprobleem. Ben van Beurden (CEO bij Shell) noemde het imagoprobleem eerder de grootste uitdaging voor Shell van dit moment.

Wat daarop volgde was dat Shell sterk inzette op een positieve beeldvorming rondom het eigen merk. Via verschillende mediakanalen werden de duurzame ondernemingen van Shell in de spotlight gezet.

De cijfers achter de beeldvorming rondom Shell vertellen echter een ander verhaal. Op 4 april 2018 publiceerde Jelmer Mommers van De Correspondent een artikel over de ambities van Shell1. Daaruit blijkt dat van alle investeringen van de oliegigant Shell ongeveer 5,5% naar ‘New Energies’ gaat. Ruwweg vertaald betekent dit dat 1/20 deel van de investeringen van Shell gaan naar zaken die de CO2 uitstoot kunnen reduceren.

Follow This.

Logo Follow This

Follow This2 is een organisatie die Shell beweegt in de richting van groen beleid. Onder leiding van Mark van Baal worden aandelen ingekocht bij Shell. En vanuit de positie van aandeelhouder wordt invloed uitgeoefend op zowel het bestuur van Shell als de overige aandeelhouders.

De aanpak van Follow This om Shell via aandelen te beïnvloeden is niet toevallig gekozen. Mark van Baal zag in dat je met praten een oliegigant zoals Shell niet makkelijk van koers laat wijzigen. “Money talks” bij beursgenoteerde bedrijven. Het bestuur van Shell luistert beter naar je als er geld op tafel ligt.

Het werkt als volgt: Als aandeelhouder investeer je met geld in Shell. Wanneer Shell vervolgens winst maakt krijg jij daar ook een deel van. Dit maakt dat de koers die Shell vaart ook van belang is voor jou. Een winstgevende koers levert immers geld op.

Het bestuur van Shell is verplicht om zich in te spannen om winst te maken. Bovendien draagt het bestuur aan aandeelhouders verantwoording af over de koers die het bedrijf vaart. En ze luisteren naar de belangen van aandeelhouders.

Veel mensen hebben via Follow This aandelen gekocht bij Shell. Hierdoor groeit hun stem bij de aandeelhoudersvergaderingen. De invloed van Follow This op de koers van Shell wordt steeds beter zichtbaar. Ze boeken de laatste jaren meerdere successen in hun missie om Shell te bewegen richting groen beleid.

Jij kunt meedoen.

Via de website van Follow This2 kun jij ook een ‘groen’ aandeel kopen in Shell. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat dit heeft gedaan gestegen. Op dit moment telt de organisatie 4559 aandeelhouders en samen hebben zij 684567 aandelen bij Shell (informatie actueel op 1 februari 2019).

Met elk ingekocht aandeel via Follow This groeit het belang van de organisatie in Shell en daarmee de invloed die het heeft op een groene koerswijziging. Met als uiteindelijk doel zo snel mogelijk naar een energiesysteem zonder uitstoot van broeikasgassen.

Ik wil meer weten.

Lees over de successen die behaald worden mede dankzij Follow This: Zoals de groene stap die Shell eind 2018 zette. Of de doorbraak waarin Nederlandse beleggers voor een klimaatresolutie stemden.

Ben je benieuwd naar andere manieren om CO2-uitstoot te reduceren? Je kunt dit ook bereiken door te kijken naar jouw energieleverancier of door jouw stem tijdens verkiezingen te gebruiken.

Bronvermeldingen:

  1. Wat mis is met Shells bewering dat het de klimaatambities van ‘Parijs’ zal halen. De Correspondent (4 april 2018).
  2. De website van Follow This (1 februari 2019).