Zorg voor een groene energieleverancier.

Energie hebben wij allemaal nodig. Met energie kun je zorgen voor warmte als het koud is. Of licht maken als het donker is. Voor het klimaat is het belangrijk dat bij energieopwekking weinig of geen CO2 vrijkomt. Kies daarom voor een groene energieleverancier.

Welke vormen van energie zijn er?

Energie komt in verschillende vormen en soorten. De twee soorten energie die wij in ons dagelijkse huishouden het meest gebruiken zijn warmte energie en elektrische energie.

Hoe zit het met warmte energie?

Warmte energie gebruiken wij in Nederland om onze huizen mee te verwarmen als het koud is. Maar ook om ons douche- en kraanwater mee te verwarmen. En we hebben warmte energie nodig om ons eten te bereiden op het fornuis.

De meest gebruikte manier in Nederland om warmte energie te produceren is door aardgas te verbranden. Dit gas halen wij over heel de wereld uit de grond om het vervolgens te verbranden waardoor wij warmte energie hebben. Op deze manier warmte opwekken werkt prima. Het probleem is echter dat bij de verbranding van aardgas ook veel CO2 vrijkomt. De CO2 belandt in onze atmosfeer en zorgt ervoor dat de aarde steeds warmer wordt.

En elektrische energie?

Elektrische energie is naast warmte energie de tweede soort energie die wij mensen veel gebruiken. We gebruiken elektriciteit voor de verlichting van onze huizen en straten. Wij hebben elektriciteit nodig om televisie te kunnen kijken en om onze mobiele telefoon op te laden. En steeds meer mensen hebben een auto die rijdt op elektriciteit.

Net als warmte energie kun je ook elektrische energie op verschillende manieren opwekken. Een veel voorkomende manier om elektriciteit te maken is door fossiele brandstoffen te verbranden. De warmte die daarbij vrijkomt gebruiken mensen om stoom te maken en met de stoom produceren zij elektriciteit. Zodat jij jouw telefoon kan opladen. De fossiele brandstoffen die hiervoor verbrand worden zijn aardgas, steenkool en aardolie. En bij al deze brandstoffen komt er CO2 vrij dat in onze atmosfeer terecht komt als een afvalstof.

Een andere manier op elektriciteit te produceren is door middel van kernenergie. Het voordeel van kernenergie is dat er bij dit proces geen CO2 vrijkomt. Ook kan één kerncentrale veel elektriciteit produceren. Een nadeel van kernenergie is echter net als bij de verbranding van fossiele brandstoffen het afvalproduct. Bij kernenergie is het afvalproduct radioactief materiaal wat nog duizenden jaren gevaarlijk is voor mensen. En tot op heden hebben wij nog geen goede oplossing gevonden voor wat wij met dat afval moeten doen.

Elektriciteit kan ook opgewekt worden door zon- of windenergie. Bij deze vormen komt geen CO2 vrij als afvalproduct. Een voordeel van de zon en de wind is dat ze er elke dag voor ons zijn. Gratis en voor niets. En wij weten hoe we de zon- en de windenergie kunnen omzetten in elektriciteit. Toch is niet iedereen altijd even blij met deze vorm van elektriciteit opwekken. Sommige mensen die dichtbij een windmolen wonen kunnen bijvoorbeeld de slagschaduw van de wieken storend vinden. Elektriciteit opwekken met de energie van de zon heeft vooralsnog de minste nadelen. Om een zonnecel te maken die zonne-energie om kan zetten in elektriciteit heb je stoffen nodig die niet milieuvriendelijk zijn zoals solventen, cadmium en fosfor. Deze belasting op het mileu valt echter in het niet vergeleken met de milieuwinst die zonnepanelen opleveren. Bij de productie van elektriciteit door zonnepanelen komt er geen CO2 in de atmosfeer als afvalproduct.

Wat heeft het klimaat te maken met energie opwekken?

Voor ons klimaat is het momenteel heel belangrijk dat wij mensen wereldwijd de ‘CO2-kraan’ zo snel mogelijk dichtdraaien. Hoe meer producenten elektriciteit opwekken zonder dat daarbij CO2 als afvalstof vrijkomt, hoe beter.

Zon- en windenergie zijn dan ook goede alternatieven om onze elektriciteit op te wekken. En voor onze warmte in huis is het belangrijk dat wij ook de alternatieven overwegen die er zijn naast de verbranding van aardgas. Zo worden in Nederland ook huizen verwarmt met de warmte die vrijkomt bij de verbranding van huishoudelijk afval. Of worden huizen verwarmt met een waterpomp en elektriciteit afkomstig van zonnepanelen. Op die manier zit je er lekker warm bij zonder dat je extra CO2 uitstoot.

Een groene energieleverancier zorgt voor een gezond klimaat.

Jij en ik kunnen deze keuze maken door een (échte) groene energieleverancier te kiezen voor onze elektrische- en eventueel ook onze warmte energie. Hiermee verminderen wij de CO2 die in de lucht komt. En dit is belangrijk want in Nederland wekken wij de afgelopen jaren onze energie nog steeds voor ongeveer 92% op uit fossiele brandstoffen². En daarmee produceren wij nog steeds veel CO2 als afvalproduct. Dit percentage ligt zelfs hoger dan het wereldwijde landengemiddelde dat ongeveer op 80% ligt³.

Hoe weet je welke energieleveranciers echt groen zijn?

Als je wilt zien of jouw leverancier van energie groen is en hoe andere producenten het doen, dan kun je terecht op de website van De Consumentenbond. Zij hebben een overzicht gepubliceerd waarop je kunt zien welke producenten elektriciteit duurzaam opwekken, en wie dat niet doen.

Als je wilt bijdragen aan een gezond klimaat, en als je iets wilt doen wat niet moeilijk is maar wel veel impact heeft, zorg er dan voor dat je bij een energieleverancier zit die jouw energie echt groen opwekt.

Wil je nog meer weten over hoe het nou echt zit met groene stroom in Nederland? Check dan deze video van ‘Zondag met Lubach’ over groene stroom. In de video wordt onder andere uitgelegd waarom de stroom die je gebruikt in de praktijk altijd een mix is tussen ‘grijze’ en ‘groene’ stroom.

Bronvermeldingen:

  1. Fossil Fuel Dependency By Country. www.worldatlas.com (25 april 2017)
  2. Fossil fuel energy consumption (% of total). https://data.worldbank.org (2015)